blind!

Ten behoeve van de module “IT Psychologie” is dit clipje vervaardigd, waarin empathie, compassie en een nadrukkelijk gevoel van falen samensmelten tot een fascinerend en smaakvol “IK-je”, destijds door Hans van Dugteren ingestuurd naar NRC Handelsblad.